Διάφορες Επενδύσεις

Χειροποίιτο πηγάδι απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο πηγάδι απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο πηγάδι απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο πηγάδι απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο πηγάδι απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο πηγάδι απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο πηγάδι με επένδυση καφέ-μπεζ πέτρα
Χειροποίιτο πηγάδι με επένδυση καφέ-μπεζ πέτρα
Χειροποίιτο πηγάδι με επένδυση καφέ-μπεζ πέτρα
Παρτέρι και βάση τραπεζιού απο πέτρα χτισήματος
Παρτέρι και βάση τραπεζιού απο πέτρα χτισήματος
Παρτέρι και βάση τραπεζιού απο πέτρα χτισήματος
Χειροποίιτο μικρό εκκλησάκι με πέτρα χτισήματος και Βυζαντινό κεραμίδι
Χειροποίιτο μικρό εκκλησάκι με πέτρα χτισήματος και Βυζαντινό κεραμίδι
Χειροποίιτο μικρό εκκλησάκι με πέτρα χτισήματος και Βυζαντινό κεραμίδι
Επένδυση βρύσης με πέτρα χτισήματος και τουβλάκι κεραμικό
Επένδυση βρύσης με πέτρα χτισήματος και τουβλάκι κεραμικό
Επένδυση βρύσης με πέτρα χτισήματος και τουβλάκι κεραμικό
Πέτρινη βρύση με χτηπιτή πέτρα ροζ - μπεζ
Πέτρινη βρύση με χτηπιτή πέτρα ροζ - μπεζ
Πέτρινη βρύση με χτηπιτή πέτρα ροζ - μπεζ