Στέγη - Κεραμοσπεπή

Κεραμοσκεπή  με ρωμαικό κεραμίδι κόκκινο
Κεραμοσκεπή με ρωμαικό κεραμίδι κόκκινο
Κεραμοσκεπή με ρωμαικό κεραμίδι κόκκινο
Κεραμοσκεπή με Ρωμαικό κεραμίδι Ωχρα-Μπεζ
Κεραμοσκεπή με Ρωμαικό κεραμίδι Ωχρα-Μπεζ
Κεραμοσκεπή με Ρωμαικό κεραμίδι Ωχρα-Μπεζ
Κεραμοσκεπή -Ρωμαικό κεραμίδι
Κεραμοσκεπή -Ρωμαικό κεραμίδι
Κεραμοσκεπή -Ρωμαικό κεραμίδι
Κεραμοσκεπή-Ρωμαικό κεραμίδι  ωχρα
Κεραμοσκεπή-Ρωμαικό κεραμίδι ωχρα
Κεραμοσκεπή-Ρωμαικό κεραμίδι ωχρα
Κεραμοσκεπή-Σουιδικό κεραμίδι Καφέ
Κεραμοσκεπή-Σουιδικό κεραμίδι Καφέ
Κεραμοσκεπή-Σουιδικό κεραμίδι Καφέ
Στέγη με Σουιδικό κεραμίδι δίχρωμο & επένδυση τοίχου με νταμαρόπετρα
Στέγη με Σουιδικό κεραμίδι δίχρωμο & επένδυση τοίχου με νταμαρόπετρα
Στέγη με Σουιδικό κεραμίδι δίχρωμο & επένδυση τοίχου με νταμαρόπετρα
Στέγη με Σουιδικό κεραμίδι & εξάρτημα τριών δρόμων
Στέγη με Σουιδικό κεραμίδι & εξάρτημα τριών δρόμων
Στέγη με Σουιδικό κεραμίδι & εξάρτημα τριών δρόμων
Στέγη με σουιδικό κεραμίδι δίχρωμο & τελείωμα καβαλάρη
Στέγη με σουιδικό κεραμίδι δίχρωμο & τελείωμα καβαλάρη
Στέγη με σουιδικό κεραμίδι δίχρωμο & τελείωμα καβαλάρη
Στέγη
Στέγη
Στέγη