Τζάκια - Ψησταριές

Ίσιο τζάκι ενεργειακό αερόθερμο
Ίσιο τζάκι ενεργειακό αερόθερμο
Ίσιο τζάκι ενεργειακό αερόθερμο
Γωνιακό τζάκι Χειροποίιτο
Γωνιακό τζάκι Χειροποίιτο
Γωνιακό τζάκι Χειροποίιτο
Μονόπλευρο τζάκι επενδεδυμένο με πέτρα Αμοβολής μπεζ
Μονόπλευρο τζάκι επενδεδυμένο με πέτρα Αμοβολής μπεζ
Μονόπλευρο τζάκι επενδεδυμένο με πέτρα Αμοβολής μπεζ
Τζάκι γωνιακό τραπέζιο με πυρότουβλο & επένδυση σκαπιτσαριστό μάρμαρο.
Τζάκι γωνιακό τραπέζιο με πυρότουβλο & επένδυση σκαπιτσαριστό μάρμαρο.
Τζάκι γωνιακό τραπέζιο με πυρότουβλο & επένδυση σκαπιτσαριστό μάρμαρο.
Χειροποίιτο τζάκι με πέτρα Σόκορο Καρύστου
Χειροποίιτο τζάκι με πέτρα Σόκορο Καρύστου
Χειροποίιτο τζάκι με πέτρα Σόκορο Καρύστου
Ψησταριά με γαλλικό κόκκινο πυρότουβλο & ρωμαικό κόκκινο κεραμίδι
Ψησταριά με γαλλικό κόκκινο πυρότουβλο & ρωμαικό κόκκινο κεραμίδι
Ψησταριά με γαλλικό κόκκινο πυρότουβλο & ρωμαικό κόκκινο κεραμίδι
Ψησταριά με γαλλικό κόκκινο πυρότουβλο & ρωμαικό κόκκινο κεραμίδι
Ψησταριά με γαλλικό κόκκινο πυρότουβλο & ρωμαικό κόκκινο κεραμίδι
Ψησταριά με γαλλικό κόκκινο πυρότουβλο & ρωμαικό κόκκινο κεραμίδι