Καρύστου

       
Ακανόνιστη Ανάμεικτη   Ακανόνιστη Πράσινη   Ακανόνιστη Πράσινο - Καφέ   Ακανόνιστη Καφέ   Κομμένες Δαπέδου Ανάμεικτες (20εκ ή 25εκ ή 30εκ)
 
       
Κομμένες Δαπέδου Πρασινο Καφέ (20εκ ή 25εκ ή 30εκ)   Σοφατοπί   Σκαλοπάτια (Πέτρα Καρύστου)   Κομμένες Επενδύσεως Ανάμεικτες (7εκ)   Κομμένες Επενδύσεως Ανάμεικτες (10εκ)
 
       
Κομμένες Επενδύσεως Ανάμεικτες (15εκ)   Στενάρι Πρέσσας   Πέτρα Κτισίματος   Πέτρα Πρέσσας Βυζαντινού Δαπέδου   Πέτρα Πρέσσας για Καπάκι
 
             
Αγκωνάρι Καρύστου   Σόκορο Καρύστου            
 

Πετρώματα