Αλβανίας

       
Ακανόνιστη Μπέζ - Κίτρινη φυσική   Ακανόνιστη Γκρί φυσική   Ακανόνιστη Κόκκινη φυσική   Ακανόνιστη Αμοβολής Κίτρινο - Μπέζ   Ακανόνιστη Αμοβολής - Γκρί
 
         
Κομμένη φυσική Κίτρινο - Μπέζ (20ε.κ. ή 25ε.κ. ή 30ε.κ.)   Κομμένη φυσική Κίτρινο - Μπέζ (7ε.κ. ή 10ε.κ. ή 15ε.κ.)   Κομμένη Αμοβολής Κίτρινο - Μπέζ   Κομμένη Αμοβολής - Γκρί    
 

Πετρώματα