Βυζαντινό Κεραμίδι Χειροποίιτο


ΩΧΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΟ
ΩΧΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΟ
ΙΣΟΚΕΦΑΛΑ
ΙΣΟΚΕΦΑΛΑ
ΚΑΡΦΩΤΟ - ΒΙΔΩΤΟ
ΚΑΡΦΩΤΟ - ΒΙΔΩΤΟ